LADIES ENSEMBLE

MUSIC   FOR   YOUR   radovánky!
Hudba všetkých období pre Vaše potešenie na rôzne príležitosti – vernisáže, recepcie, slávnostné rauty,kultúrne podujatia, svadby.

Nové dámske  zoskupenie mladých krásnych profesionálnych hudobníčok – The Ladies ensemble, v ktorých podaní zistíte , že vážna hudba nieje ani zďaleka nudná, ale plná života, radosti a emócií.

Repertoár The Ladies Ensemble je široký a pestrý , zahŕňa hudbu baroka ( A. Vivaldi, J. S. Bach ), klasicizmu ( W.A. Mozart, L.van Beethoven, J. Haydn ), romantizmu ( A. Dvořák, F. Schubert, J. Brahms,P. I. Čajkovskij ), valčíkov  a operiet ( J. Strauss, F. Lehár ) ,filomvej hudby ale i úprav jazzových štandardov a popových piesní ( The Beatles, Michael Jackson, Adele, Metallica, ABBA a iné )

Súbor The Ladies ensemble vystupuje podľa príležitosti  v rôznych zoskupeniach od sláčikového kvarteta, cez kvintet, sextet až po komorný orchester. Členky orchestra The Ladies ensemble sú hráčky bratislavských  symfonických a komorných orchestrov.