CAPPELLA ISTROPOLITANA

Od počiatkov svojej umeleckej činnosti sa Cappella Istropolitana aktívne zúčastňuje na domácom i zahraničnom koncertnom dianí. Účinkovala takmer vo všetkých európskych štátoch, v USA, Kanade, Izraeli, Egypte, Japonsku, Kórei, Turecku, Číne, Macau, Hong Kongu a na Novom Zélande.
…Capella Istropolitana je bezpochybne najlepší orchester na Slovensku.. L. Turčina (Riaditeľ Slovak art agency)

Cappella Istropolitana, ktorá vznikla v roku 1983 sa už v roku 1991 stala komorným orchestrom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, čo bolo prejavom uznania umeleckého majstrovstva a prínosu k obohateniu hudobného života slovenskej metropoly. V súčasnosti patrí Cappella Istropolitana, najmä vďaka inštrumentálnej virtuozite svojich členov, hudobnej kultúre, interpretačnej disciplíne a mimoriadne vysokej miere vernosti štýlu umeleckého výrazu k prominentným európskym komorným orchestrom.

Popri koncertnej činnosti sa Cappella Istropolitana venuje aj nahrávaniu pre rôzne hudobné spoločnosti. Realizovala doteraz vyše 90 CD nahrávok, naposledy pre EMI. Cappella Istropolitana získala dve platinové CD. Nahrávka symfónií Ignaza Pleyela v jej podaní bola v roku 2000 ocenená odborným časopisom BBC Music Magazine a zaradená medzi 60 najlepších nahrávok roka.

UMELECKÝ VEDÚCI CAPELLY ISTROPOLITANY

F94B2724

Robert Mareček (nar.1965 v Brne, Česká republika) pochádza z hudobnej rodiny. Najskôr vyštudoval na brnianskom konzervatóriu hru na husliach aj kompozíciu a potom odišiel na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy, kde študoval v triede prof. Bohdana Warchala, umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra a jeho vtedajšej asistentky, dnes už prof. Anny Hölblingovej. Pod jej vedením aj štúdium dokončil. Počas celého štúdia sa okrem sólistického repertoáru systematicky venoval najmä komornej hre, zúčastnil sa mnohých súťaží, reprezentoval školu na koncertoch v Drážďanoch aj v Kyjeve a absolvoval aj interpretačné kurzy (Švédsko, Nemecko). Bol vyhľadávaným partnerom mnohých komorných zoskupení a založil aj klavírne trio „Quasars“. Ešte ako študent na VŠMU pôsobil aj v komornom orchestri Cappella Istropolitana, s ktorým vystupoval často aj sólovo a koncertoval takmer po celom svete (okrem Európy aj USA, Japonsko, Macao, Čína, Hongkong a Južná Amerika). Po štúdiách spolupracoval niekoľkokrát aj so Slovenským komorným orchestrom, ktorý viedol pri neprítomnosti majstra Warchala aj na koncerte v bratislavskej Redute a krátky čas viedol aj mladý orchester Komorní sólisti Bratislava s ktorým uviedol komornú operu G.B.Pergolesiho „La serva padrona“ na niekoľkých predstaveniach v Japonsku v roku 1996.

Po úspešnom konkurze sa stal v roku 1989 zástupcom prvého koncertného majstra v Slovenskej filharmónii, kde pôsobil do roku 1995. Spolupracoval tam aj ako koncertný majster s mnohými významnými dirigentmi a sólistami – z tých najznámejších: Rafael Kubelík, Zdeněk Košler, Libor Pešek, Ondrej Lenárd, Aldo Ceccato, Alexander Rahbari… V roku 1990 bol na čele orchestra SF na prestížnom megakoncerte troch česko-slovenských orchestrov na Staromestskom námestí v Prahe (Česká filharmonie, Slovenská filharmónia, Státní filharmonie Brno) pri prevedení Smetanovej Mojej vlasti, ktorý dirigoval Rafael Kubelík.

Od roku 1991, keď orchester Cappella Istropolitana získal štatút komorného orchestra mesta Bratislava, bol kmeňovým členom orchestra a od roku 1996 sa ako koncertný majster a umelecký vedúci Cappelly Istropolitany venoval už výlučne práci v tomto telese. Na tomto poste pôsobí dodnes. S orchestrom absolvoval množstvo nahrávok a koncertov po celom svete, aj na najväčších európskych festivaloch a významných pódiách, väčšinou s vynikajúcou odozvou. Z najvýznamnejších spomeňme Schlezwig-Holstein Musik Festival, Rheingau Festival, Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Festival Meclenburg-Vorpommern… Spolupracoval tam nielen s významnými dirigentmi (Enoch zu Guttenberg, Ralf Weikert, Rolf Beck, Pawel Przytocki, Kaspar Zehnder, Volker Schmidt-Gertenbach), ale ako umelecký vedúci orchestra aj s mnohými vynikajúcimi sólistami (Barbara Hendricks, Jean Pierre Rampal, Alfred Brendel, Sergei Nakariakov, Igor Oistrach, Thomas Zehetmair, Fazil Say, Albrecht Mayer, Frank Peter Zimmermann, Reinhold Friedrich, Philippe Bernold, Jochem Kowalski, Stefan Vladar, Laurent Korcia, Michael Martin Kofler a ďalší). V júli a v auguste 2009 uviedol na čele Cappelly Istropolitany vyše 40 zo 104 symfónii Josepha Haydna v Eisenstadte v rámci „Haydn Festspiele Eisenstadt“ pri príležitosti 200 rokov od smrti skladateľa.

V sezóne 2006-2007 bol pozývaný ako hosťujúci koncertný majster do Slovenskej filharmónie a v rokoch 2007-2009 zastával post koncertného majstra SOSRu. Dnes pôsobí okrem účinkovaní s Cappellou Istropolitanou na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako interný pedagóg s vlastnou husľovou triedou. V čase, ktorý mu ostáva sa venuje komornej aj sólovej činnosti. Je členom Pressburger Hummel tria spolu s Marcelom Štefkom a Eugenom Prochácom a vedie tiež Pressburger Hummel ansámbel založený Marcelom Štefkom, ktorý okrem iných aktivít propaguje hudbu bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela.

Robert Mareček hrá na nástroji z dielne pražského majstra husliara Jaroslava Dvořáka z roku 1902.

Vypočuť alebo kúpiť skladby orchestra Capella ISTROPOLITANA v iTunes