Boris LENKO

  • 1979 – 1984 Konzervatórium Žilina (akordeón – Anton Pittner)
  • 1984 – 1988 VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)
  • od 1998 VŠMU, doktorandské štúdium
  • od 1989 interný pedagóg (docent) na VŠMU
Ceny a vyznamenania:
  • 2007 Cena Frica Kafendu za výnimočné interpretačné výkony a prezentáciu pôvodnej akordeónovej literatúry
  • 1987 Grand Prix de l’ Accordéon, Andrezieux-Boutheon (FR) – cena Grand prix za sólovú hru a za hru v duu s Ľubomírom Žovicom
  • 1986 Celoštátna súťaž akordeonistov, Hořovice (CZ) – 2. cena, ceny Slovenského hudobného fondu a Českého hudobného fondu a najvyššie uznanie poroty za hru v duu s Ľubomírom Žovicom.

Pôsobenie Borisa Lenku ako pedagóga a sólistu dopĺňajú jeho mnohostranné aktivity v oblasti komornej hudby (člen viacerých komorných zoskupení – Veni ensemble, Požoň sentimental, Alea, Triango a ď.) a v ostatnom čase aj kompozičná činnosť.

„Lenkova brilantná interpretácia sa opiera o osobitný hudobný temperament, výnimočný talent a húževnatosť. Vyniká skvelým hráčsko-technickým zázemím, citom pre sugestívne formovanie kantilény. Vďaka intelektu a tvorivej disciplíne dokáže skvele budovať široké plochy, stavať kontrasty.“ (Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 85-87.)

Vypočuť si ukážky skladieb, alebo kúpiť skladby v iTunes