Memoriál Žaškovských dopadol nad naše očakávania

Dňa 19.10.2014 sa konal Memoriál Žaškovských (Jágerských majstrov) v obci Žaškov a meste Dolný Kubín, ktorý sprevádzala vysviacka pamätnej tabule v obci Žaškov vedľa kostola sv. Gála. Program memoriálu tvorili sv. omše v Žaškove a v Dolnom Kubíne a následne organové koncerty na ktorých sa predstavil srbský organista Janko Siroma a rodák z Dolného Kubína Marcel Kapala. Hudobnícka rodina Žaškovských sa zaslúžila o rozvoj cirkevnej hudby v niekdajšom Rakúsko – Uhorsku. František Žaškovský spolu so svojím bratom Andrejom vydali v roku 1853 Manuale musico – lithurgicum (Chorálová kniha cirkevných obradov) Žaškovským sa za ich života dostalo veľké uznanie za toto dielo.

14. októbra 1853 prijali Andreja Žaškovského ml. za člena pražského cirkevného hudobného spolku

10. novembra 1859 za člena spolku salzburského Mozartea

V roku 1865 bratia Žaškovský predniesli svoje dovtedy vydané diela pápežovi – Piusovi IX.

V roku 1866 dostali od apoštolského nuncia a pápežovho sekretára uznanlivé vyjadrenia

12. apríla 1867 sa Andrej Žaškovský stal členom akadémie rímskej cirkevnej hudby sv. Caecilie.

13. novembra 1868 dostal Andrej Žaškovský vyzvanie od ministerstva pre veci náboženstva a verejného vzdelávania, aby vydal cvičnú knihu spevu a piesní a neskôr ho vyzval samotný minister barón Jószef Eötvös na zostavenie spevníka.

V roku 1872 na londýnskej výstave získali súrodenci Žaškovský za svoje hudobné diela čestný diplom a porota parížskej výstavy im v roku 1879 udelila čestný diplom a medailu.

Učiteľské združenie jágerskej diecézy v roku 1878 rozhodlo, že pri príležitosti 25-ročného pôsobenia bratov Žaškovských v oblasti hudobnej literatúry zorganizujú na ich počesť slávnosť, ktorou chceli oceniť ich zásluhy a povzbudiť mladších členov učiteľského združenia diecézy.

Memoriál poctili návštevou poslanec európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik , primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov, starosta obce Žaškov Milan Pavlovčík a približne 600 návštevníkov.