Memoriál Žaškovských

Pri príležitosti 220. výročia narodenia zakladateľa hudobníckej rodiny Andreja Žaškovského, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku.

Záštita primátor Mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov

Hudobnícka rodina

Andrej Žaškovský starší – otec (zberateľ ľud. piesní, učiteľ), Karolína Žaškovská – matka (speváčka) Andrej Žaškovský ml.(hudobný skladateľ, učiteľ, organista, klavirista), František Žaškovský (hudobný skladateľ, učiteľ, organista), Jozef Žaškovský (novinár, hudobný skladateľ, katolícky kňaz) a sestry Mária Žaškovská (hudobná pedagogička, mníška), KarolínaŽaškovská (učiteľka hry na organe a spevu), Juliana Žaškovská (speváčka).

Kľúčovými osobnosťami sú však Andrej Žaškovský ml. spolu s bratom Františkom. Zaslúžili sa nielen o rozvoj hudobného života v Jágri ale i o zostavenie katolíckeho cirkevného spevníka v Uhorsku. V spolupráci s A. Radlinským vydali zbierku Manuale musico – lithurgicum, 1853 ktorá vyšla v latinsko – slovenskej a latinsko – maďarskej verzii (ktorá nahrádzala jednotný katolícky spevník). Za toto dielo obidvaja bratia získali niekoľko ocenení.

Memoriálom chceme ľuďom pripomenúť, že v Jednotnom katolíckom spevníku je veľa piesní, ktoré napísali práve dvaja bratia Žaškovský a že boli predchodcami dnešného JKS no a položili pevné základy pre M. Š. Trnavského ktorý dnešnú podobu JKS zostavil.

Pripravili sme pre Vás v spolupráci s farskými úradmi v Dolnom Kubíne a v Žaškove sväté omše kde budú výlučne interpretované skladby Žaškovských. Žaškov Odpustová slávnosť – svätá omša o 10:30 hod. a v Dolnom Kubíne o 18:30 hod. v kostole Povýšenia sv. kríža.

O 16:00 hod. sa v Žaškove bude konať slávnostná posviacka pamätnej tabule hudobníckej rodine Žaškovských pred kostolom sv. Gála a následne sa nám na koncerte v Žaškove v kostole sv. Gála predstavia organisti Janko Siroma z Kovačice (Srbsko) a Dolnokubínčan Marcel Kapala. Na koncert môžete prísť aj do Dolného Kubína ten sa bude konať po sv. omši o 19:30 v kostole Povýšenia sv. kríža.

Zaujímavosťou je historický organ ktorý je umiestnený v kostole sv. Gála v Žaškove, daroval ho farrnoosti A. Žaškovský ml. a pravdepodobne na ňom aj hrával a komponoval.

zsasskovszky