Ľubica RYBÁRSKA a ZOE ORCHESTRA v ŽILINE

Agentúra Slovak art agency® v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a Novou synagógou v Žiline,

Vás pozýva na Vianočný benefičný koncert poprednej slovenskej i svetovej sopranistky Ľubice Rybárskej

za sprievodu prestížneho slovenského telesa ZOE ORCHESTRA, ktoré vystúpi po 1. Krát v Žiline!

pod vedením Alana Vizváryho.

V programe zaznehú diela od: J.S.Bacha, G.F.Händla, F. Mendelssohna, C.Francka, P.I.Čajkovského,F.X.Grubera nebudú chýbať ani vianočné piesne.

Dňa 12.12 o 17:00h v Dome umenia Fatra Žilina.

Predaj vstupeniek v informačnej kancelárií ŠKO Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina.

Plagát Kunsthalle M