Koncert Ľudia Ľuďom a Hilaris Chamber

Koncert Ľudia Ľuďom a Hilaris Chamber Orchestra 9.2.2014 o 19:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave!

O G R A M

Benefičný koncert Ľudia – Ľuďom, pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc

9.2.2014 19:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho Paláca v Bratislave

 • Hilaris Chamber Orchestra
 • Alan Vizváry – Umelecký vedúci
 • Rastislav Štúr – Dirigent

PROGRAM:

 • Joseph Haydn : Symfónia č. 6 „Ráno“ D – Dur, HOB 1/6
 • Adagio – Allegro
 • Adagio – Andante – Adagio
 • Menuet & Trio
 • Allegro
 • Wolfgang Amadeus Mozart : Adagio E – Dur, KV 261
 • Wolfgang Amadeus Mozart : Rondo C – Dur, KV 373
 • Sólista: Alan Vizváry, husle

Ernst Bloch: Concerto Grosso č. 1 pre sláčiky a obligátny klavír „ Slovenská premiéra“

 • Allegro energico e pesante
 • Andante moderato
 • Assai lento Allegro
 • Allegro

Zakúpením vstupenky podporíte 20% nadáciu Ľudia – Ľuďom www.ludialudom.sk

Vstupenky v predpredaji v sieti www.eventim.sk a hodinu pred koncertom

Dospelý 10 €, študenti a seniori 5€, ZŤP 1 €

Organizátor: Slovak art agency ® www.slovakartagency.com

V prípade Vašej nazáväznej podpory koncertu a nadácie www.ludialudom.sk, môžete tak urobiť poukázaním ľubovoľných finančných prostriedkov na číslo účtu:

Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

Slovak art agency

2628604001/5600

Variabilný symbol: 40

IBAN: SK 84 5600 0000 002628604001
SWIFT: KOMA SK 2X