Festival TURIECKLASIK

V dňoch 18. a 19. decembra sa uskutočnil 1. ročník Festivalu TURIECKLASIK v Martine a Turanoch.

Počas tejto výnimočnej kultúrnej udalosti sa nám predstavil orchester CAPPELLA ISTROPOLITANA, ktorý odohral koncert 18.12 o 19:00 hod. vo farskom kostole sv.Martina v Martine. Sólistom večera bol popredný slovenský huslista Daniel TURČINA. Na koncerte odznel cyklus 4 husľových koncertov od Antonia Vivaldiho známych aj pod názvom  – Štyri ročné obdobia.

Druhý festivalový koncert sa konal dňa 19.12 o 17:00 hod. v Evanjelickom kostole v Turanoch. Na koncerte sa predstavil organista Michal Mesjar so svojím sólovým recitálom.