Festival ORAVAKLASIK opäť na scéne

Slovak art agency už po 3 krát usporiadala festival klasickej hudby na Orave ORAVAKLASIK. Festival je prestížnou regionálnou akciou kde vystupujú umelci zo Slovenska ale aj z Oravy. Usporiadali sme 5 koncertov s bohatým programom klasických diel.

 

 

6.12.2015 18:00 hod. Kostol sv. Alžbety Oravské Veselé  

Ján Kapala – baritón

Marcel Kapala – organ

10.12.2015 18:00 hod. Kostol sv. Gála Žaškov

Žiaci ZUŠ P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne

13.12.2015 11.15 hod. Kostol sv. Jozefa Robotníka Krivá

Komorná Filharmónia

Ján Kružliak, umelecký vedúci

21.12.2015 18:00 hod. Evanjelický kostol Veličná

Komorná filharmónia

Daniel Turčina, umelecký vedúci

27.12.2015 19:00 hod. Kostol sv.Kataríny Alexandrijskej Dolný Kubín

Cappella Istropolitana

Róbert Mareček, umelecký vedúci

Radomír Cikatricis, husle

 

Z našej strany patrí úprimná vďaka partnerom festivalu a všetkým umelcom ktorý prijali pozvanie na náš festival.