Čaro Vianoc v Terchovej

Čaro Vianoc v Terchovej

Účinkujú: FS Rozsutec, Terchovská Muzika

29.11.2014 ISTROPOLIS Veľká sála

Terchovská muzika je zapísaná v UNESCO!

Vážení priaznivci a milovníci folklóru, 5. december 2013 sa významne a nenahraditeľne zapísal do pamäti a sŕdc všetkých, ktorí milujú nielen samotný folklór, no zvlášť ten terchovský. V tento deň sa Medzinárodný výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva rozhodol bez pripomienok zapísať terchovskú muziku do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Ocenenie najvyššie z najvyšších sa dostalo v tejto skupine Slovensku len raz a to zapísaním fujary. Pre nás, Terchovú a samotné Slovensko je to úspech, ktorý sa len ťažko bude recidivovať. Folklórny súbor Rozsutec pôsobiaci v Žiline sa s hrdosťou hlási práve k terchovskému folklóru už len tým, že nesie názov najkrajšieho vrchu Malej Fatry. Pilotné programy, tance, piesne a hudba sú venované práve Terchovej, motívu zbojníctva, valaskej kultúre a pojmom, ktoré sa s folklórom tejto obce spájajú.

Folklórny súbor Rozsutec

Folklórny súbor Rozsutec, ktorý vznikol v roku 1965, sa už dávnejšie zaradil medzi najvýraznejších interpretov slovenského folklóru. Svedčí o tom nielen pravidelná účasť na významných domácich i medzinárodných festivaloch, ale aj viaceré prestížne vyznamenania a ocenenia. FS Rozsutec reprezentoval Slovenskú republiku ako i mesto Žilina nielen na domácich festivaloch – Jánošíkove dni, Východná, Detva, Myjava atď., ale aj v zahraničí – v Bulharsku, v Holandsku, v Luxembursku, v Dánsku, v Belgicku, v Šanghaji , v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, v Španielsku atď., Takmer 70-členný kolektív mladých ľudí pracuje v súčasnosti pod vedením, vedúceho súboru a choreografa Štefana Muchu a umeleckého vedúceho Tibora Mahúta. Zriaďovateľom Folklórny súbor Rozsutec je mesto Žilina, prevádzkovateľom Mestské divadlo Žilina.FS Rozsutec je reprezentantom regiónu Terchová a jej metropoly Žilina. V bohatom repertoári súboru sú zastúpené prakticky všetky významnejšie folklórne regióny Slovenska –Terchová, Kysuce, Orava – Goral, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín, Šariš, Rómskej menšiny. FS Rozsutec je známy dokonalou interpretáciou spracovaného pôvodného folklórneho materiálu uvedených regiónov, ako aj vysokou technickou vyspelosťou interpretov.

So súborom je od jeho založenia neodmysliteľne spojená originálna terchovská muzika a terchovský spev a tanec. V tomto ohľade prispel FS Rozsutec výraznou mierou k rozvoju svojráznej tradície Jánošíkovho kraja. Aj zásluhou jeho dlhoročnej tvorivej činnosti si terchovská muzika udržala podobu jednej z najarchaickejších ľudových hudieb na Slovensku.Súbor je pomenovaný podľa najkrajšieho vrchu pohoria Malá Fatra. Spoločne ich spája nielen názov, ale aj vytrvalý záujem ľudí a sila autentického zážitku.

Čaro Vianoc v Terchovej

Každý rok, keď lístie opadalo zo stromov, dni sa začali krátiť a noci predlžovať, bolo to predzvesťou toho, že do dediny pomaly prichádza zima, a s ňou aj všetky radosti blížiacich sa vianočných sviatkov, ktoré podstatne menili životný rytmus ľudí. Väčšina prác sa v tom čase z polí a hospodárskych dvorov preniesla do gazdovských domovov spolu s hravosťou a veselosťou, ktorá k tomu patrila. Ľudia sa snažili všetky práce robiť spoločne a spríjemňovali si ich spievaním, rozprávaním, hrami či inými zábavami, pri ktorých často používali čarovanie a magické praktiky. Takto vznikali zvyky a obyčaje a rôzne bájky, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a dodržiavajú sa dodnes. Príďte si vychutnať čaro zimy a vianočných sviatkov v našom pásme ,,Čaro Vianoc v Terchovej “.

Autori: Štefan Mucha a Tibor Mahút

Čaro Vianoc v Terchovej Poster A5