Monthly Archives: August 2013

Memoriál Žaškovských dopadol nad naše očakávania

Dňa 19.10.2014 sa konal Memoriál Žaškovských (Jágerských majstrov) v obci Žaškov a meste Dolný Kubín, ktorý sprevádzala vysviacka pamätnej tabule v obci Žaškov vedľa kostola sv. Gála. Program memoriálu tvorili sv....
Viac

Memoriál Žaškovských

Pri príležitosti 220. výročia narodenia zakladateľa hudobníckej rodiny Andreja Žaškovského, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj cirkevnej hudby na Slovensku.

Záštita primátor Mesta Dolný Kubín...

Viac

Čaro Vianoc v Terchovej

Čaro... Čaro Vianoc v Terchovej Účinkujú: FS Rozsutec, Terchovská Muzika 29.11.2014 ISTROPOLIS Veľká sála Terchovská muzika je zapísaná v UNESCO!

Vážení priaznivci a milovníci folklóru, 5. december...
Viac